Follow Us :
Norwegian Flag

Norwegian Language Course A2 Part1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Norwegian Language Course A2 Part 1 is the first of two courses covering the A2 level. When you have finished the A2 level you will be able to understand daily life Norwegian quite well.

1. I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local area, employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.

2. I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can understand short simple personal letters.

3. I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand enough to keep the conversation going myself.

4. I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and other people, living conditions, my educational background and my present or most recent job.

5. I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.

What you’ll learn

 • Norwegian Language Course A2 Part 1 is the first of two courses covering the A2 level. When you have finished the A2 level you will be able to understand daily life Norwegian quite well.
 • Here you have an overview of what´s covered at the A2 level. I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local area, employment).
 • I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements. I can read very short, simple texts.
 • I can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can understand short simple personal letters.
 • I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities.
 • I can handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand enough to keep the conversation going myself.
 • I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and other people, living conditions, my educational background and my present or most recent job.
 • I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.
 • Du vil lære og forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder som er viktige for deg personlig. Dette er enkel informasjon som gjelder deg selv, din familie, nærmiljø, innkjøp og arbeidsliv.
 • Du vil lære å oppfatte hovedinnholdet i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger.
 • Du vil kunne lese svært korte, enkle tekster.
 • Du kan finne konkrete, forutsigbare opplysninger i enkel, dagligdags informasjon som reklame, brosjyrer, menyer og rutetabeller.
 • Du kan forstå korte, enkle, personlige brev.
 • Du vil kunne delta i enkle og rutine-pregede samtaler som innebærer enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter.
 • Du vil kunne bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår kanskje ikke nok til å holde samtalen gående.
 • Du vil lære å skrive en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte å beskrive familie og andre mennesker, boforhold, din utdanningsbakgrunn, og hva du jobber eller har jobbet med.
 • Du vil lære å skrive, korte, enkle beskjeder som gjelder de viktigste områdene i dagliglivet.
 • Du vil lære å skrive et svært enkelt personlig brev, for eksempel et takkebrev.

Are there any course requirements or prerequisites?

 • You should know some basic Norwegian equal to the A1 level before you start on this course.
 • You can take Norwegian Language Course A1 Part 1, 2 and 3 if you need the very basic introduction to the Norwegian language.

Who this course is for:

 • Students with some basic knowledge of Norwegian equal to the A1 level.
 • Students which for various reasons, would like to learn more Norwegian, to be able to communicate on a simple level in Norwegian.
Show More

What Will You Learn?

 • I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.
 • I can read very short, simple texts.
 • I can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can understand short simple personal letters.
 • I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities.
 • I can handle very short social exchanges, even though I can't usually understand enough to keep the conversation going myself.
 • I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and other people, living conditions, my educational background and my present or most recent job.
 • I can write short, simple notes and messages.
 • I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.

Course Content

13 Familie
Husk å gjøre oppgaver som du finner under videoene! Husk å gjøre oppgaver og trene på muntlig norsk! Online kurs er fine for å lære seg et nytt språk! Online kurs gir deg mulighet til overlæring og repetisjoner. Online kurs er supre med tanke på repetisjoner og øvelser i språket. Online kurs kan hjelpe deg med dine lytte- og skriveferdigheter. Det du trenger i tillegg er trening i muntlig norsk. Det å snakke med andre personer på norsk. Det kan være en lærer på Internett eller andre elever eller studenter som lærer norsk. Det er også viktig å lytte til norsk uttale f.eks. på norsk radio eller TV. Les gjerne enkle tekster på norsk, f.eks. i lettlest avisa www.klartale.no Remember to do the exercises under the videos! Remember to practice your oral skills! Online Courses are a great resource when learning a new language! Online Courses gives you lots of opportunities to practice and repetition of skills. Online Courses can help you improve your listening and writing skills. In addition you need to practice your language with other speakers of Norwegian. This can be a language teacher og some fellow Norwegian students. An online course can significantly reduce the numbers of hours needed with a teacher or native speaker of Norwegian, but it won´t eliminate the need for oral practice and dialog in Norwegian. It is also important to listen to Norwegian, for instance on Norwegian radio or TV. (You might need a VPN to get access to the Norwegian TV stations.) It is also a good idea to read simple Norwegian texts e.g. in easy reader Newspapers such as www.klartale.no Remember to test your language level(s)! At https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/ove-til-proven/ there are many tests that can help you decide what level you are on. Quite often, you are on different leves in reading, writing, listening comprehension, grammar and so on. It is good to know your strenghts and weaknesses to make the best progress, when learning a new language. Finally, if you do have any questions please send me a message here in the course! By asking and getting answers to questions we are both helping other students that might have the same challenge! Kind regards, Henning Gustavsen

 • 13 A Familie
  01:33
 • Remember to do the exercises you find under the videos!
  00:00
 • 13 Ab Fotografiet til Truls
  07:39
 • 13B Da jeg studerte i Oslo
  04:27
 • 13 C Dugnad
  06:01
 • 13D Ord og uttrykk
  12:34
 • 13E Grammatikk
  07:18

14 Når begynner barna på skolen?

15 Jobb og jobbsøking

16 Arbeidsliv og økonomi

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Scroll to Top